Loading...

COK

"Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych" w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna”

Profilaktyka Raka Szyjki Macicy

Głównym celem Programu jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicy do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach.

Profilaktyka Raka Piersi

Program profilaktyki raka piersi realizowany w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej skierowany jest do grupy kobiet najbardziej zagrożonych rakiem piersi

Szkolenia

W ramach umowy zawartej pomiędzy Narodowym Instytutem Onkologii-Państwowym Instytutem Badawczym im. Marii Skłodowskiej - Curie a Ministrem Zdrowia na realizację zadania pn. Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych”…

Aktualności

 • Szkolenia

  Szanowni Państwo, rozpoczęliśmy zapisy na szkolenia z zakresu Programu profilaktyki raka piersi i szyjki macicy. Więcej informacji w zakładce- SZKOLENIA.

  Czytaj dalej
 • Centralny Ośrodek Koordynujący uruchamia wysyłkę listów monitorujących

  Od dnia 20 września 2023 r. Centralny Ośrodek Koordynujący ponownie rozpoczął wysyłkę listów, realizowaną w ramach zadania pn. „Monitorowanie kobiet z nieprawidłowym wynikiem badania profilaktycznego” poświęconą Programowi Profilaktyki Raka Piersi oraz Programowi Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Jeżeli Uczestniczka etapu podstawowego Programu profilaktyki, pomimo uzyskania wyniku badania wskazującego na nieprawidłowości, nie podjęła dalszych kroków to otrzyma […]

  Czytaj dalej
 • Szkolenia

  Szanowni Państwo, więcej informacji o szkoleniach dla personelu realizującego Program Profilaktyki Raka Piersi i Szyjki Macicy wkrótce.

  Czytaj dalej
 • Bezpłatne szczepienia przeciw HPV dla dzieci w wieku 12 i 13 lat

  Realizując założenia i cele Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030 w dniu 27 maja br. ruszył powszechny program szczepień przeciw HPV. Jest on uzupełnieniem bezpłatnego programu szczepień ochronnych dla dzieci i młodzieży. HPV (Human Papilloma Virus) to nazwa ludzkiego wirusa brodawczaka. HPV odpowiada za zachorowania na raka szyjki macicy, a także inne choroby nowotworowe. Szczepienia […]

  Czytaj dalej

Centralny Ośrodek Koordynujący: Zadania

kontrola jakości

przesiewowych badań mammograficznych.

kontrola jakości

przeprowadzonych przesiewowych badań cytologicznych.

szkolenia dla personelu

świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka piersi.

szkolenia dla personelu

świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy.

nadzór merytoryczny

nad działalnością i przeprowadzanymi badaniami.