Szkolenia

Szanowni Państwo,

rozpoczęliśmy zapisy na szkolenia z zakresu Programu profilaktyki raka piersi i szyjki macicy. Więcej informacji w zakładce- SZKOLENIA.

Centralny Ośrodek Koordynujący uruchamia wysyłkę listów monitorujących

Od dnia 20 września 2023 r. Centralny Ośrodek Koordynujący ponownie rozpoczął wysyłkę listów, realizowaną w ramach zadania pn. „Monitorowanie kobiet z nieprawidłowym wynikiem badania profilaktycznego” poświęconą Programowi Profilaktyki Raka Piersi oraz Programowi Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.

Jeżeli Uczestniczka etapu podstawowego Programu profilaktyki, pomimo uzyskania wyniku badania wskazującego na nieprawidłowości, nie podjęła dalszych kroków to otrzyma z Centralnego Ośrodka Koordynującego (COK) list zachęcający do wykonania dalszej diagnostyki.

W liście zostanie wskazany telefon i adres e-mail pracowników COK, ankieta do wypełnienia oraz dane placówek realizujących etap pogłębionej diagnostyki.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

Kontakt:

Centralny Ośrodek Koordynujący

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej –Curie

Państwowy Instytut Badawczy

ul. K. Roentgena 5

02-781 Warszawa

e-mail: cokmonitorowanie@nio.gov.pl

Zachęcamy także do skorzystania z wyszukiwarki Narodowego Funduszu Zdrowia „Gdzie się leczyć?” zakładka Programy profilaktyczne -dostępnej pod adresem:

https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/ProgramyProfilaktyczne

Szkolenia

Szanowni Państwo, więcej informacji o szkoleniach dla personelu realizującego Program Profilaktyki Raka Piersi i Szyjki Macicy wkrótce.

Bezpłatne szczepienia przeciw HPV dla dzieci w wieku 12 i 13 lat

Realizując założenia i cele Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030 w dniu 27 maja br. ruszył powszechny program szczepień przeciw HPV.

Jest on uzupełnieniem bezpłatnego programu szczepień ochronnych dla dzieci i młodzieży.

HPV (Human Papilloma Virus) to nazwa ludzkiego wirusa brodawczaka. HPV odpowiada za zachorowania na raka szyjki macicy, a także inne choroby nowotworowe.

Szczepienia skierowane są dla dzieci w wieku 12 i 13 lat (urodzonych od 1 stycznia 2010 r. do ukończenia 14. roku życia).

Szczepienia podawane są w dwóch dawkach a odstęp między dawkami wynosi od 6 do 12 miesięcy.

Szczepienie może uchronić przed zakażeniem HPV i jest najskuteczniejsze, jeśli nastąpi przed potencjalnym narażeniem na zakażenie HPV, do którego dochodzi głównie drogą kontaktów seksualnych.

Więcej informacji o szczepieniu na http://www.gov.pl/hpv

Materiały informacyjne

Opinia Centralnego Ośrodka Koordynującego

Opinia Centralnego Ośrodka Koordynującego ws. koincydencji czasowej wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego w postaci powiększonych węzłów chłonnych, po szczepieniu przeciwko Covid-19 z diagnostyką i leczeniem nowotworu piersi.

W obecnie obowiązujących wytycznych dot. kwalifikacji do udziału w badaniach profilaktycznych, szczepienie przeciwko Covid-19 nie stanowi przeciwwskazania do badania mammograficznego (w tym do profilaktycznej mammografii). Aby zminimalizować błędy diagnostyczne związane z interpretacją obrazów mammograficznych w grupie pacjentek, które w krótkim czasie przed wykonaniem mammografii  przyjęły szczepienie przeciwko Covid-19, rekomendujemy, aby informacja o tym fakcie była pozyskiwana już na etapie zapisu na badanie, np. w Ankiecie dla kobiet objętych populacyjnym programem wczesnego wykrywania raka piersi. Takie działanie umożliwi odpowiednie dobranie terminu profilaktycznej mammografii oraz wykluczy problemy związane z brakiem możliwości jednoznacznej interpretacji wyniku badania. Ponadto, sugerujemy zaplanowanie badań przesiewowych w ramach profilaktyki raka piersi, przed pierwszą dawką szczepionki przeciwko Covid-19 lub 4-6 tygodni po drugiej/kolejnej dawce szczepionki. Powiększenie węzłów chłonnych po szczepieniu może utrzymywać przez wiele tygodni, dlatego zalecamy nie odwlekać badań profilaktycznych zbyt długo.            

Konferencja EUROGIN 2023

W dniach 8-11 lutego w Bilbao w Hiszpanii odbyła się coroczna, międzynarodowa konferencja dotycząca najnowszych osiągnięć w dziedzinie skriningu raka szyjki macicy. Zespół Centralnego Ośrodka Koordynującego reprezentował Kierownik COK- Pan dr hab. n. med Andrzej Nowakowski, prof. NIO oraz p. Aneta Szczęsna i p. Julia Jankun.

Na konferencjI został zaprezentowany abstrakt pt. „On-line certification platform for colposcopists engaged in cervical cancer screening programme in Poland”. Abstrakt stanowi podsumowanie jednego z działań Narodowej Strategii Onkologicznej realizowanego przez Nasz Zespół.

Podczas konferencji poruszano tematy m.in. algorytmów postępowania w skirningu raka szyjki macicy na całym świecie ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki molekularnej wirusa brodawczaka ludzkiego HPV oraz self-samplingu (samodzielne pobranie materiału z szyjki macicy przez kobietę). Zwracano również uwagę na konieczność prowadzenia kontroli jakości zarówno, w diagnostyce HPV, jak i w badaniach kolposkopowych.

Kolejna edycja konferencji odbędzie się w Sztokholmie w dniach 13-15 marca 2024 r.

Zapraszamy do lektury abstraktu 🙂

Plakat EUROGIN 2023

Szkolenia dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy

W ramach umowy zawartej pomiędzy Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowym Instytutem Badawczym a Ministrem Zdrowia na realizację zadania pn. „Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych” stanowiącego część Narodowej Strategii Onkologicznej.

W ramach realizacji punktu umowy pn. ”Szkolenia dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy” Centralny Ośrodek Koordynujący zobowiązany jest do przeprowadzenia centralnego egzaminu dla położnych.

Terminy egzaminu:

 • 17.02.2023 r.

Egzamin odbywają się w Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej- Curie – Państwowym Instytucie Badawczym, ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa, w budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów.

Wymagania niezbędne do przystąpienia do egzaminu:

 • Dyplom położnej i aktualne prawo wykonywania zawodu położonej;
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce realizującej Program profilaktyki raka szyjki macicy lub
 • Pisemna deklaracja o chęci podjęcia pracy w placówce realizującej Program profilaktyki raka szyjki macicy

Potwierdzone pisemnie wg wzoru (załącznik nr 1):

 • Odbycia stażu w Poradni Ginekologiczno-Położniczej posiadającej kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie Programu profilaktyki raka szyjki macicy – czas trwania stażu jest ustalany indywidualnie, tak by umożliwić nabycie praktycznych umiejętności w zakresie samodzielnego pobierania rozmazów cytologicznych przez położną;
 • Samodzielnego pobrania 30 rozmazów cytologicznych pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie ginekologii i położnictwa lub położnej posiadającej certyfikat COK/WOK w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych;
 • Odbycia przeszkolenia z obsługi Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP) w zakresie rejestracji, zatwierdzania, wyszukiwania badań i niezbędnej obsługi w zakresie etapu podstawowego programu;

Rekrutacja odbędzie się w terminie od 20.01 do 15.02.2023 r.

Zgłoszenia na egzamin należy przesyłać na adres mail:cokszkolenia@pib-nio.pl

Wszelkich informacji dot. egzaminu udziela Pani Jolanta Walczak dostępna pod nr tel. 22 546 31 02.

Formularz na egzamin – położne

Oświadczenie_2023

PILOTAŻ BADAŃ HPV-DNA

Szanowne Panie,

dziękujemy za udział w Pilotażu badań HPV-DNA. Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do I etapu projektu dobiegła końca.

Wszystkie Uczestniczki Pilotażu z dodatnim wynikiem badania molekularnego w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (HPV HR) zostaną objęte opieką na etapie dalszej diagnostyki wynikającej z algorytmu Pilotażu.

 

PILOTAŻ BADAŃ HPV-DNA

Szanowne Panie,

informujemy, że w placówkach:

 • Puls Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Aleje Jana Pawła II 19, 22-400, Zamość),
 • Niepubliczny zakład Opieki Zdrowotnej MED-SPEC (ul. Jana Kilińskiego 4, 22-400 Zamość),
 • Świętokrzyskie Centrum Onkologii (ul. Artwińskiego 3, 25-735 Kielce),
 • Centrum Medyczne Femina Kapuśniak Waleczek Spółka Jawna (ul. Kłodnicka 23, 40-703, Katowice),
 • Mazowiecki Szpital Wojewódzki (ul. Poniatowskiego 26, 08-110, Siedlce),
 • „Szpital w Szczecinku” (ul. Kościuszki 38, 78-400, Szczecinek),
 • „MULTIMED” ZOZ Ginekologiczno-Położniczy (wszystkie lokalizacje),
 • województwo śląskie (WSZYSTKIE LOKALIZACJE),
 • Centrum Medyczno-Diagnostyczne (WSZYSTKIE LOKALIZACJE).

ZOSTAŁY WYCZERPANE LIMITY BADAŃ.

Prosimy o kontakt z pozostałymi placówkami.

Dziękujemy za zainteresowanie udziałem w Pilotażu.