Loading...

CERTYFIKACJA CYTODIAGNOSTÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

Certyfikacja cytodiagnostów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy


Centralny Ośrodek Koordynujący działający w strukturze Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, na mocy ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o Narodowej Strategii Onkologicznej (Dz. U. 2019 poz. 969) oraz umowy zawartej z Ministrem Zdrowia nr 1/2‑3/1/2016/97/640, jest zobowiązany do prowadzenia zadania pn. Certyfikacja cytodiagnostów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy.

Zgodnie z harmonogramem zawartym w ustawie z dnia 26 kwietnia 2019 r. o Narodowej Strategii Onkologicznej (Dz. U. 2019 poz. 969), Centralny Ośrodek Koordynujący do końca 2024 utrzyma programy szkoleniowe – dobrowolną certyfikację kolposkopistów oraz dobrowolną certyfikację cytodiagnostów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy (Działanie 12.5) oraz od 2025 r. wprowadzi obowiązkową certyfikację kolposkopistów oraz obowiązkową certyfikację cytodiagnostów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy (Działanie 12.6).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. 2018 poz. 188), procesowi certyfikacji będzie podlegał personel świadczeniodawców realizujących etap diagnostyczny Programu profilaktyki raka szyjki macicy, tj.:

  • lekarze specjaliści patomorfologii lub anatomii patologicznej,
  • diagności laboratoryjni posiadający tytuł specjalisty cytomorfologii medycznej lub posiadający udokumentowane umiejętności i udokumentowane odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu badań cytologicznych.

Egzamin dla cytodiagnostów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy

 

Informacje wkrótce.

 

Cytodiagnostów zainteresowanych udziałem w egzaminie zapraszamy do kontaktu:

mgr Katarzyna Kalinowska

e-mail: certyfikacja.cytodiagnostow@pib-nio.pl

tel.: 606 659 998

Wyniki działań prowadzonych w poprzednich latach


Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019