Loading...

Certyfikacja kolposkopistów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy

Dobrowolna certyfikacja kolposkopistów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy


Celem projektu jest ewaluacja oraz certyfikacja umiejętności lekarzy wykonujących badania kolposkopowe w ramach etapu pogłębionej diagnostyki Programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Do przeprowadzenia zadania przygotowano 30 zestawów przypadków klinicznych pacjentek ze zmianami fizjologicznymi i patologicznymi szyjki macicy. Każdy zestaw składa się z:

1) opisu klinicznego pacjentki,

2) kolpofotogramu/ów obrazujących zmiany szyjki macicy,

3) pytania zamkniętego jedno- lub wielokrotnego wyboru.

Wszelkie załączone na platformie materiały zostały przeanalizowane przez wybitnych ekspertów w dziedzinie kolposkopii, członków Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patologii Szyjki Macicy, w celu utrzymania jak najwyższego poziomu merytorycznego przeprowadzanego projektu.

Zadaniem uczestników jest zapoznanie się z opisami klinicznymi oraz załączonymi kolpofotogramami, a następnie udzielenie odpowiedzi na pytania. Całkowity czas na udzielenie odpowiedzi do 30 zestawów przypadków wynosi 7 dni od momentu samodzielnego dodania testu do konta użytkownika.

Podsumowanie I edycji w 2020r.:

 • 12 uczestników
 • średni wynik: 59,16 %
 • najniższy wynik: 41,47 %
 • najwyższy wynik: 85,10 %

Podsumowanie II edycji w 2021r.:

 • 26 uczestników
 • średni wynik: 70,73 %
 • najniższy wynik: 44,03 %
 • najwyższy wynik: 91,60 %

Podsumowanie III edycji w 2022r.:

 • 23 uczestników
 • średni wynik: 74,98 %
 • najniższy wynik: 40,00 %
 • najwyższy wynik: 95,56 %

Podsumowanie IV edycji w 2023r.:

 • 25 uczestników
 • średni wynik: 68,13 %
 • najniższy wynik: 53,33 %
 • najwyższy wynik: 83,33 %

Platforma oferuje również panel edukacyjny pozwalający na sprawdzenie i poszerzenie swojej wiedzy w zakresie kolposkopii, dając możliwość zweryfikowania swoich umiejętności przed przystąpieniem do certyfikacji, bądź treningu po zakończeniu kursu. Moduł edukacyjny składa się z zestawów przypadków klinicznych pacjentek z różnymi zmianami fizjologicznymi i patologicznymi szyjki macicy.

Rozpoczęto również realizację V edycji zadania.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału!

Jednocześnie opracowano i przesłano do Ministerstwa Zdrowia propozycję kompleksowych zmian w organizacji etapu pogłębionej diagnostyki w Programie profilaktyki raka szyjki macicy, których celem jest podniesienie jakości wykonywanych świadczeń.

Narodowa Strategia Onkologiczna zakłada utrzymanie do 2024 r. certyfikacji kolposkopistów w formie dobrowolnej oraz od 2025 r. wprowadzenie certyfikacji obligatoryjnej dla wszystkich kolposkopistów realizujących etap diagnostyki Programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Strona projektu: https://kolposkopia.nio.gov.pl/