Loading...

Centralny Ośrodek Koordynujący realizujący zadanie pn.  Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych
w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej.

Narodowy Instytut Onkologii

im. Marii Skłodowskiej - Curie

- Państwowy Instytut Badawczy

ul. W.K. Roentgena 5 | 02-781 Warszawa |

 

Lokalizacja COK

budynek Centrum Profilaktyki Nowotworów
ul. W.K. Roentgena 5 | 02-781 Warszawa |

e-mail: cokwaw@nio.gov.pl

p.o. KIEROWNIK COK Programu profilaktyki raka piersi

mgr Beata Janik

tel. 22 546 23 78

KIEROWNIK COK Programu profilaktyki raka szyjki macicy

dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski, prof. NIO

SEKRETARIAT

Katarzyna Szczepaniak
tel./fax: 22 546 30 67
e-mail: katarzyna.szczepaniak@nio.gov.pl

Kontrola jakości przesiewowych badań mammograficznych (w tym audyt kliniczny)

e-mail: kontrolaiaudytcok@nio.gov.pl

mgr inż. Dagmara Mokwa
tel.: 22 546 31 12                                                 
e-mail: dagmara.mokwa@nio.gov.pl

Monika Wasak
e-mail: monika.wasak@nio.gov.pl

Kontrola jakości przesiewowych badań cytologicznych, kontrola wyników fałszywie ujemnych

e-mail: cokwaw@nio.gov.pl

Szkolenia dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy i Program profilaktyki raka piersi

e-mail: konferencje@nio.gov.pl
mgr Jolanta Walczak
tel./fax: 22 546 31 02
e-mail: jolanta.walczak@nio.gov.pl

Pilotaż HPV-DNA

mgr Alicja Klimiuk
e-mail: pilotazhpv@nio.gov.pl

Monitorowanie kobiet z nieprawidłowym wynikiem badania profilaktycznego

mgr Joanna Tarnowska
tel.: 22 546 29 64
e-mail: joanna.tarnowska@nio.gov.pl

Certyfikacja cytodiagnostów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy

Certyfikacja kolposkopistów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy

e-mail: certyfikacjakolposkopia@nio.gov.pl

mgr Aneta Chmielewska
tel.: 22 546 29 64
e-mail: aneta.chmielewska@nio.gov.pl

Opracowanie systemu kontroli jakości i certyfikacji radiologów (QMAM, Quality Mammography)

mgr Daria Skoczylas
tel. 22 546 23 78
e-mail: daria.skoczylas@nio.gov.pl

Konsultant

dr n. fiz. Andrzej Orlef