Loading...

Kontrola jakości

OCENA FIZYCZNYCH PARAMETRÓW URZĄDZEŃ RADIOLOGICZNYCH ORAZ POPRAWNOŚCI REALIZACJI TESTÓW KONTROLI JAKOŚCI PRZEZ ŚWIADCZENIODAWCÓW:

Obejmuje kontrolę wszystkich aparatów wykonujących badania mammograficzne w ramach Programu profilaktyki raka piersi. Podczas kontroli weryfikowane jest spełnianie kryteriów jakości badań mammograficznych wykonywanych w poszczególnych pracowniach zgodnie z zasadami i z Protokołem z kontroli jakości badań mammograficznych opracowywanymi i uaktualnianymi każdego roku.

Podczas kontroli sprawdzana jest kompletności zapisów dotyczących testów kontroli jakości oraz zgodność dokumentowanych wyników testów z wymaganym zakresem. Testy wykonywane przez świadczeniodawcę we własnym zakresie podlegają analizie pod kątem poprawności stosowanej metodyki. W przypadku stwierdzenia przekraczania granic tolerancji kontroler zobowiązany jest do zbadania, czy jednostka podjęła w porę właściwe działania korygujące. Testy wykonywane przez świadczeniodawcę we własnym zakresie podlegają analizie pod kątem poprawności stosowanej metodyki.

Analiza parametrów obejmuje szeroki zakres pracy systemu (zgodny z załączonymi protokołami kontroli świadczeniodawców wykorzystujących analogowe i cyfrowe systemy obrazowania mammograficznego), przy czym jako najważniejsze przy formułowaniu oceny jednostki uznaje się te, które mają wpływ na jakość diagnostyczną uzyskiwanego obrazu oraz na dawkę promieniowania jonizującego otrzymywaną przez badaną kobietę.

Celem kontroli jakości badań mammograficznych jest zagwarantowanie badanym kobietom badań diagnostycznych przy jak najmniejszej dawce promieniowania jonizującego.

Kontrola jakości stanowiąca narzędzie nadzoru nad świadczeniodawcami realizującymi program profilaktyki raka piersi finansowany przez NFZ, prowadzona jest przez osoby niezależne, wyniki kontroli są wykorzystywane do bieżącego zarządzania realizatorami działań, w tym do rozwiązywania umów wieloletnich.

ZPN-COK-601-37_23

Załącznik nr 1 i 1a2023

Załącznik nr 2 2023

Załącznik nr 3 Protokółanalogowy2023

Załącznik nr 4Protokółcyfrowy2023

Załącznik nr 5 KLAUZULA INFORMACYJNA mammografia 2023

zasady kontroli 2023

Wyniki kontroli jakości w latach poprzednich:

Wyniki kontroli 2022

Wyniki kontroli 2021

Wyniki kontroli 2020

Wyniki kontroli 2019

Wyniki kontroli 2018

Wyniki kontroli 2017

Wyniki kontroli 2016

Sprawozdanie z kontroli 2016