Ministerstwo Zdrowia zaakceptowało Zasady audytu klinicznego zdjęć mammograficznych wraz z załącznikami na 2022 rok opracowane we współpracy z przewodniczącą Sekcji Diagnostyki Obrazowej Chorób Piersi PLTR oraz zatwierdzone przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

DOI akceptacja zasad audytu zdjęć mammograficznych w 2022 r.