W ramach umowy zawartej pomiędzy Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie a Ministrem Zdrowia na realizację zadania pn. „Koordynacja i monitorowanie jakości profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy” stanowiącego część Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

W ramach realizacji punktu umowy pn. ”Szkolenia dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy” Centralny Ośrodek Koordynujący zobowiązany jest do przeprowadzenia centralnego egzaminu dla położnych.

Rekrutacja odbędzie się w terminie od 15.10 do 20.11.2017 r.

Terminy egzaminu:
  • 5.12.2017 r.

Egzamin odbywają się w Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej- Curie, ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa, w budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów.

Zgłoszenia na egzamin należy przesyłać na adres mail: konferencje@coi.pl
Wszelkich informacji dot. egzaminu udziela Pani Jolanta Walczak dostępna pod nr tel. 22 546 31 02.

Załączniki

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY egzamin – położne

Oświadczenie – załącznik nr 1

Wymagania i zakres wiedzy wymaganej w trakcie egzaminu centralnego