Od dnia 20 września 2023 r. Centralny Ośrodek Koordynujący ponownie rozpoczął wysyłkę listów, realizowaną w ramach zadania pn. „Monitorowanie kobiet z nieprawidłowym wynikiem badania profilaktycznego” poświęconą Programowi Profilaktyki Raka Piersi oraz Programowi Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.

Jeżeli Uczestniczka etapu podstawowego Programu profilaktyki, pomimo uzyskania wyniku badania wskazującego na nieprawidłowości, nie podjęła dalszych kroków to otrzyma z Centralnego Ośrodka Koordynującego (COK) list zachęcający do wykonania dalszej diagnostyki.

W liście zostanie wskazany telefon i adres e-mail pracowników COK, ankieta do wypełnienia oraz dane placówek realizujących etap pogłębionej diagnostyki.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

Kontakt:

Centralny Ośrodek Koordynujący

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej –Curie

Państwowy Instytut Badawczy

ul. K. Roentgena 5

02-781 Warszawa

e-mail: cokmonitorowanie@nio.gov.pl

Zachęcamy także do skorzystania z wyszukiwarki Narodowego Funduszu Zdrowia „Gdzie się leczyć?” zakładka Programy profilaktyczne -dostępnej pod adresem:

https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/ProgramyProfilaktyczne