W ramach programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna”, zadania pn. „ Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych” prowadzony jest projekt dla lekarzy świadczeniodawców realizujących etap pogłębionej diagnostyki Programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Realizacja projektu posłuży do oceny oraz poprawy umiejętności interpretacji obrazów kolposkopowych i ustalania dalszego postępowania z pacjentkami. Wyniki pilotażu posłużą również do tworzenia planowanej na kolejne lata, ustawicznej certyfikacji kolposkopistów realizujących etap diagnostyki pogłębionej Programu profilaktyki raka szyjki macicy