W ramach programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna”, zadania pn. „Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych”, Centralny Ośrodek Koordynujący zaprasza do udziału w EGZAMINIE DLA CYTODIAGNOSTÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY.

Egzamin będzie się składał z części praktycznej polegającej na ocenie 20 preparatów cytologicznych, na którą przewidziane są 3 godziny.

Wyniki egzaminu posłużą do tworzenia planowanego na kolejne lata systemu obowiązkowej certyfikacji Cytodiagnostów oceniających preparaty cytologiczne w ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Dlatego też, mamy ogromną nadzieję na owocną współpracę.

Serdecznie zachęcamy do ewaluacji swoich umiejętności w ramach projektu i udziału w egzaminie.

Terminy egzaminów:                                       

  • 24 września
  • 27 września
  • 11 października
  • 15 października
  • 18 października

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

 

Miejsce egzaminu:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa.

 

Wymagania niezbędne do uczestnictwa w egzaminie:

Zatrudnienie w placówce realizującej Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy oraz doświadczenie w ocenie preparatów cytologicznych w ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.

 

Zgłoszenia:

Formularz zgłoszeniowy wypełniony drukowanymi literami oraz opatrzony odręcznym podpisem prosimy kierować na adres e-mail: certyfikacja.cytodiagnostow@pib-nio.pl

 

Cytodiagnostów zainteresowanych udziałem w egzaminie zapraszamy do kontaktu:

mgr Katarzyna Kalinowska

e-mail: certyfikacja.cytodiagnostow@pib-nio.pl

tel.: 606 659 998