Informujemy, iż w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych prowadzone będzie szkolenie dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy:
INTENSYWNE SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH REALIZUJĄCYCH PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY
termin szkolenia: 26.11.-7.12.2018 r.
Szkolenie odbędzie się w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 im. Prof. T. Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Termin rekrutacji: 13.08.-15.11.2018 r.

Zgłoszenia na szkolenia należy kierować na adres e-mail: w.surma@o2.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, w procesie rekrutacji obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń.

Informacje dotyczące przedmiotowych szkoleń można uzyskać pod nr tel. 22 546 31 02.

W załączeniu formularz zgłoszenia na szkolenie.

Formularz_zgłoszeniowy_w_szkoleniu_dla_diagnostów_laboratoryjnych