Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Michał Biegała, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RADON Michał Biegała, z siedzibą al. T. Kościuszki 80/85 pokój 301; 90-437 Łódź,  adres e-mail: radon.biuro@onet.pl, został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego nr PN 88/17/KE do zrealizowania usługi przeprowadzenia kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Programu profilaktyki raka piersi w 2017 roku.

Kontrola jakości badań skryningowych została zlecona wykonawcy na podstawie umowy nr 1/2-3/1/2016/97/640 z dnia 25 lipca 2016 roku zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie na realizację zadania pn. ”Koordynacja i monitorowanie jakości profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy”.

Centralny Ośrodek Koordynujący