Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że upływa termin kontroli jakości przesiewowych badań cytologicznych wykonywanych przez świadczeniodawców realizujących etap podstawowy Programu profilaktyki raka szyjki macicy (PPRSM).

Zgodnie z zasadami kontroli – zaakceptowanymi przez Ministra Zdrowia – Świadczeniodawca jest zobligowany do uzupełnienia danymi protokołu (w części wskazanej przez COK) w aplikacji oraz przesłania załączników nr 5 i nr 6 w terminie do  dnia 16.09.2022 r.

Wyniki kontroli, która stanowi narzędzie nadzoru nad świadczeniodawcami realizującymi Program profilaktyki raka szyjki macicy, będą wykorzystywane do bieżącego zarządzania realizatorami działań, w tym mogą być podstawą do rozwiązywania wieloletnich umów.

kontakt: kontrolacytologia@pib-nio.pl lub nr tel. 22 546 31 03

Dla świadczeniodawców etapu podstawowego:

http://pib-nio.pl/pliki/vpn.zip – strona z której można pobrać program FortiClient VPN

http://192.168.60.100:8080/kontrolecyto/web/   – strona z protokołami do wypełnienia (etap podstawowy)