Opinia Centralnego Ośrodka Koordynującego ws. koincydencji czasowej wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego w postaci powiększonych węzłów chłonnych, po szczepieniu przeciwko Covid-19 z diagnostyką i leczeniem nowotworu piersi.

W obecnie obowiązujących wytycznych dot. kwalifikacji do udziału w badaniach profilaktycznych, szczepienie przeciwko Covid-19 nie stanowi przeciwwskazania do badania mammograficznego (w tym do profilaktycznej mammografii). Aby zminimalizować błędy diagnostyczne związane z interpretacją obrazów mammograficznych w grupie pacjentek, które w krótkim czasie przed wykonaniem mammografii  przyjęły szczepienie przeciwko Covid-19, rekomendujemy, aby informacja o tym fakcie była pozyskiwana już na etapie zapisu na badanie, np. w Ankiecie dla kobiet objętych populacyjnym programem wczesnego wykrywania raka piersi. Takie działanie umożliwi odpowiednie dobranie terminu profilaktycznej mammografii oraz wykluczy problemy związane z brakiem możliwości jednoznacznej interpretacji wyniku badania. Ponadto, sugerujemy zaplanowanie badań przesiewowych w ramach profilaktyki raka piersi, przed pierwszą dawką szczepionki przeciwko Covid-19 lub 4-6 tygodni po drugiej/kolejnej dawce szczepionki. Powiększenie węzłów chłonnych po szczepieniu może utrzymywać przez wiele tygodni, dlatego zalecamy nie odwlekać badań profilaktycznych zbyt długo.