W ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, zadania pn. „Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych”,  prowadzone będzie szkolenie dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy:

– szkolenie dla położnych w zakresie pobierania badań cytologicznych w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy:

Terminy szkoleń (do wyboru):

– 14.11.2023 r. – stacjonarnie w NIO-PIB

– 21.11.2023 r. – stacjonarnie w NIO-PIB

– 28.11.2023 r. – stacjonarnie w NIO-PIB

Ważne:

Szkolenia organizowane przez Centralny Ośrodek Koordynujący skierowane są wyłącznie do personelu podmiotów spoza Krajowej Sieci Onkologicznej.

Termin rekrutacji: 20.10.2023 r do 20.11.2023 r. Zgłoszenia prosimy przesyłać zgodnie z obowiązującym formularzem na adres: cokszkolenia@nio.gov.pl

Kontakt pod numerem 22 546 3102

Formularz położne-szkolenie

Oświadczenie_2023 (1)

Oświadczenie_2023 (2)

Szkolenie jest bezpłatne.