W dniu 25 października br. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. 2023 poz. 2167), na mocy którego wprowadzane są następujące zmiany zasad realizacji Programu profilaktyki raka piersi i Programu profilaktyki raka szyjki macicy, m.in.:

Od dnia 1 listopada 2023 r.*:

  1. – Kryteria włączenia do programu profilaktyki raka piersi obejmują kobiety w wieku 45-74 lat – badanie mammograficzne wykonuje się co 24 miesiące;
  1. – Kryteria włączenia do programu profilaktyki raka szyjki macicy obejmują kobiety w wieku 25-64 lat. badanie cytologiczne wykonuje się co 36 miesięcy;

Wszystkie Panie zainteresowane wykonaniem badań profilaktycznych prosimy o bezpośredni kontakt ze Świadczeniodawcami realizującymi odpowiednio Program profilaktyki raka piersi lub/i Program profilaktyki raka szyjki macicy.

*SIMP będzie umożliwiał zapisanie na badania kobiet w poszerzonych grupach wiekowych od 1 listopada br.

 

Lista Świadczeniodawców dostępna na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia:

https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/ProgramyProfilaktyczne