Informacje na temat szkoleń dla położnych oraz diagnostów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy – już wkrótce.