Szkolenia dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy

W ramach umowy zawartej pomiędzy Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie a Ministrem Zdrowia na realizację zadania pn. „Koordynacja i monitorowanie jakości profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy” stanowiącego część Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, Centrum Onkologii zobligowane jest do przeprowadzenia szkoleń dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy.

W ramach realizacji punktu umowy pn. ”Szkolenia dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy” zaplanowano szkolenia dla położnych w zakresie pobierania badań cytologicznych i funkcjonowania Programu profilaktyki raka szyjki macicy.
Szkolenia w zakresie pobierania badań cytologicznych i funkcjonowania Programu profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce w 2017 r. organizowane przez Centralny Ośrodek Koordynujący upoważniają położne do samodzielnego pobierania badań cytologicznych.

Terminy szkoleń:
  • 26.10.2017 r. – brak wolnych miejsc
  • 9.11.2017 r. – brak wolnych miejsc
  • 30.11.2017 r. – brak wolnych miejsc

Szkolenia odbywają się w Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej- Curie, ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa, w budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w procesie rekrutacji obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia na szkolenia należy przesyłać na adres mail: konferencje@coi.pl
Wszelkich informacji dot. szkoleń udziela Pani Jolanta Walczak dostępna pod nr tel. 22 546 31 02.

Załączniki

Oświadczenie – załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – położne