W ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, zadania pn. „Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych”  prowadzone będzie szkolenie dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka piersi:

– szkolenie dla techników elektroradiologii w zakresie kontroli jakości w mammografii cyfrowej i ucyfrowionej:

Terminy szkoleń:

  • 28-29.05.2021 r. – brak wolnych miejsc,
  • 10-11.06.2021 r.- brak wolnych miejsc,
  • 16-17.06.2021 r.- brak wolnych miejsc,
  • 10-11.09.2021 r.- brak wolnych miejsc,
  • 17-18.09.2021 r.- brak wolnych miejsc,
  • 22-23.10.2021 r.- brak wolnych miejsc,
  • 19-20.11.2021 r.- brak wolnych miejsc.

Szkolenie odbędzie się w formie on-line.
Termin rekrutacji: 28.04 do 2.11.2021 r. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: cokszkolenia@pib-nio.pl

Szkolenie jest bezpłatne.


– szkolenie dla techników elektroradiologii z zakresu prawidłowego ułożenia mammograficznego:

Terminy szkoleń:

25. 05.2021 r.- brak wolnych miejsc,

26.05.2021 r.- brak wolnych miejsc,

27.05.2021 r.- brak wolnych miejsc,

8.06.2021 r.- brak wolnych miejsc,

9.06.2021 r.- brak wolnych miejsc,

15.06.2021 r..- brak wolnych miejsc,

22.06.2021 r.- brak wolnych miejsc,

23.06.2021 r.- brak wolnych miejsc,

24.06.2021 r.- brak wolnych miejsc,

29.06.2021 r.- brak wolnych miejsc,

1.07.2021 r.- brak wolnych miejsc,

7.07.2021 r.- brak wolnych miejsc,

8.07.2021 r.- brak wolnych miejsc,

13.07.2021 r.- brak wolnych miejsc,

15.07.2021 r.- brak wolnych miejsc,

21.07.2021 r.- brak wolnych miejsc,

22.07.2021 r.- brak wolnych miejsc,

27.07.2021 r.- brak wolnych miejsc,

29.07.2021 r.- brak wolnych miejsc,

4.08.2021 r.- brak wolnych miejsc,

5.08.2021 r.- brak wolnych miejsc,

10.08.2021 r.- brak wolnych miejsc,

12.08.2021 r.- brak wolnych miejsc,

18.08.2021 r.- brak wolnych miejsc,

19.08.2021 r.- brak wolnych miejsc,

24.08.2021 r.- brak wolnych miejsc,

26.08.2021 r.- brak wolnych miejsc,

2.09.2021 r.- brak wolnych miejsc,

7.09.2021 r.- brak wolnych miejsc,

8.09.2021 r.- brak wolnych miejsc,

14.09.2021 r.- brak wolnych miejsc,

15.09.2021 r.- brak wolnych miejsc,

21.09.2021 r.- brak wolnych miejsc,

22.09.2021 r.- brak wolnych miejsc,

23.09.2021 r.- brak wolnych miejsc,

28.09.2021 r.- brak wolnych miejsc,

29.09.2021 r.- brak wolnych miejsc,

30.09.2021 r.- brak wolnych miejsc,

5.10.2021 r.- brak wolnych miejsc,

6.10.2021 r.- brak wolnych miejsc,

7.10.2021 r.- brak wolnych miejsc,

12.10.2021 r.- brak wolnych miejsc,

13.10.2021 r.- brak wolnych miejsc,

14.10.2021 r.- brak wolnych miejsc,

19.10.2021 r.- brak wolnych miejsc,

20.10.2021 r.- brak wolnych miejsc,

26.10.2021 r.- brak wolnych miejsc,

27.10.2021 r.- brak wolnych miejsc,

3.11.2021 r.- brak wolnych miejsc,

4.11.2021 r.- brak wolnych miejsc.

Szkolenie odbędzie się w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, ul. Roentgena 5.
Termin rekrutacji: 28.04 do 15.10.2021 r. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: cokszkolenia@pib-nio.pl

Szkolenie jest bezpłatne.

Wszelkich informacji dot. szkoleń udziela Pani Jolanta Walczak tel. 22 546 31 02.