W ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, zadania pn. „Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych”,  prowadzone będzie szkolenie dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka piersi:

– szkolenie dla techników elektroradiologii w zakresie kontroli jakości w mammografii cyfrowej i ucyfrowionej:

Terminy szkoleń:

– 27-28.10.2023 r. – stacjonarnie w NIO-PIB- BRAK WOLNYCH MIEJSC

– 17-18.11.2023 r. – stacjonarnie w NIO-PIB- BRAK WOLNYCH MIEJSC

– 01-02.12.2023 r. – stacjonarnie w NIO-PIB- BRAK WOLNYCH MIEJSC

Ważne:

Szkolenia organizowane przez Centralny Ośrodek Koordynujący skierowane są wyłącznie do personelu podmiotów spoza Krajowej Sieci Onkologicznej.

Termin rekrutacji: 26.09.2023 r do 13.10.2023 r. Zgłoszenia prosimy przesyłać zgodnie z obowiązującym formularzem na adres: cokszkolenia@nio.gov.pl

Szkolenie jest bezpłatne.