W ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, zadania pn. „Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych”  prowadzone będzie szkolenie dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka piersi:

– szkolenie dla techników elektroradiologii w zakresie kontroli jakości w mammografii cyfrowej i ucyfrowionej:

Terminy szkoleń:

– 25-26.03.2022 r. – online – brak wolnych miejsc

– 01-02.04.2022 r. – online – brak wolnych miejsc

– 13-14.05.2022 r. – stacjonarnie w NIO-PIB – brak wolnych miejsc

– 27-28.05.2022 r. – stacjonarnie w NIO-PIB

– 03-04.06.2022 r. – stacjonarnie w NIO-PIB

– 21-22.10.2022 r. – stacjonarnie w NIO-PIB

– 25-26.11.2022 r. – online 

– 02-03.12.2022 r. – online

FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY

Termin rekrutacji: 23.02 do 3.10.2021 r. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: cokszkolenia@pib-nio.pl

Szkolenie jest bezpłatne.