W ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, zadania pn. „Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych”,  prowadzone będzie szkolenie dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka piersi:

– szkolenie dla techników elektroradiologii w zakresie prawidłowego ułożenia mammograficznego:

Terminy szkoleń:

– 18, 19, 23, 24, 26.10.2023 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC

–  8, 9, 13, 14, 20, 29, 30.11.2023 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC

– 4, 6.12.2023 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC

Ważne:

Szkolenia organizowane przez Centralny Ośrodek Koordynujący skierowane są wyłącznie do personelu podmiotów spoza Krajowej Sieci Onkologicznej.

Termin rekrutacji: 26.09.2023 r do 13.10.2023 r. Zgłoszenia prosimy przesyłać zgodnie z obowiązującym formularzem na adres: cokszkolenia@nio.gov.pl

Szkolenie jest bezpłatne.