W ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych prowadzone będzie szkolenie dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy:

SZKOLENIE DLA POŁOŻNYCH W ZAKRESIE POBIERANIA BADAŃ CYTOLOGICZNYCH I FUNKCJONOWANIA PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY W POLSCE

terminy szkoleń: 

 • 28.06.2018 r.,-brak wolnych miejsc
 • 27.09.2018 r.,-brak wolnych miejsc
 • 11.10.2018 r.,-brak wolnych miejsc
 • 25.10.2018 r.,-brak wolnych miejsc
 • 15.11.2018 r.,
 • 22.11.2018 r.

Szkolenie odbędzie się w Centrum Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5.
Termin rekrutacji: 25.05-31.10.2018 r.

SZKOLENIE-WARSZTATY DLA POŁOŻNYCH W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO POBIERANIA BADAŃ CYTOLOGICZNYCH

Szkolenie ma na celu zwiększenie umiejętności położnej w prawidłowym pobieraniu badania cytologicznego. Właściwe wykonanie badania ma istotny wpływ na jakość i ocenę preparatu cytologicznego.

Wymagania niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu:
Zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce realizującej Program profilaktyki raka szyjki macicy.

Osoba prowadząca zajęcia: dyplomowana położna z wieloletnim doświadczeniem
Czas trwania kursu/edycji: 1 dzień
Miejsce szkolenia: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, budynek Centrum Profilaktyki Nowotworów, Poradnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy
Liczba położnych biorących udział w szkoleniu: 2

Liczba godzin zajęć praktycznych: 5
Plan szkolenia:

1. Omówienie przebiegu wizyty z badaniem cytologicznym (45 min)
• Kwalifikacja pacjentki do badania cytologicznego
• Wywiad położniczy i ginekologiczny, informacje ułatwiające ocenę ewentualnych trudności podczas wykonywania badania cytologicznego
• Etapy pobrania rozmazu cytologicznego
• Obsługa programu SIMP

2. Analiza dokumentacji medycznej wybranych pacjentek (45 min)
• Analiza dokumentacji medycznej: ankieta → wynik cytologii → wynik badania kolposkopowego → wynik badania histopatologicznego
• Ocena ewentualnych trudności podczas wykonywania badania cytologicznego związanego z dotychczasowym leczeniem

3. Pokaz pobrania badania cytologicznego (90 min)
• Obserwowanie przebiegu wizyty z pobraniem badania cytologicznego przez uczestnika szkolenia i omówienie badania z prowadzącym szkolenie

4. Samodzielne pobranie rozmazu cytologicznego przez uczestnika szkolenia pod nadzorem personelu szkolącego (135 min)
• Samodzielne pobranie rozmazu cytologicznego
• Analiza przebiegu badania cytologicznego z personelem szkolącym

5. Dyskusja i pytania (45 min)

terminy szkoleń: 

  • 27, 29 czerwca,-brak wolnych miejsc
  • 2, 4, 9, 11, 12, 18, 23, 25 lipca,-brak wolnych miejsc
  • 29 sierpnia,-brak wolnych miejsc
  • 3, 5, 7, 12, 14, 17, 19, 24 września,-brak wolnych miejsc
  • 1, 3, 8, 10, 17, 18, 22, 24, 29 października,-brak wolnych miejsc
  • 5, 7, 8, 12, 14 listopada.-brak wolnych miejsc

   

  Szkolenie odbędzie się w Centrum Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5.
  Termin rekrutacji: 25.05-31.10.2018 r.

  SZKOLENIE DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH REALIZUJĄCYCH PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY „CYTODIAGNOSTYKA RAKA SZYJKI MACICY” – KURS DLA ZAAWANSOWANYCH

  terminy szkoleń:

  • 19-20.09.2018 r.,-brak wolnych miejsc
  • 25-26.10.2018 r.,-brak wolnych miejsc
  • 5-6.11.2018 r.,
  • 14-15.11.2018 r.,
  • 22-23.11.2018 r.,
  • 3-4.12.2018 r.

  Szkolenie odbędzie się w Centrum Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5.
  Termin rekrutacji: 01.08.-15.11.2018 r.

  Zgłoszenia na szkolenia należy kierować na adres e-mail: konferencje@coi.pl lub na fax nr 22 546 31 02
  Oryginały wszystkich dokumentów niezbędnych do przystąpienia do konkursu należy przesyłać na adres: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, z dopiskiem: „Zakład Profilaktyki Nowotworów – Szkolenia”.
  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, w procesie rekrutacji obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń.

  Informacje dotyczące przedmiotowych szkoleń można uzyskać pod nr tel. 22 546 31 02. W załączeniu formularze zgłoszenia na szkolenia.

  Informacja o terminie organizacji egzaminu centralnego dla położnych, umożliwiającego samodzielne pobieranie rozmazów cytologicznych w ramach Program profilaktyki raka szyjki macicy.
  Informujemy, iż w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych odbędzie się egzamin centralny dla położnych, umożliwiający samodzielne pobieranie rozmazów cytologicznych w ramach Program profilaktyki raka szyjki macicy.

  Termin egzaminu: 17.12.2018 r.

  Egzamin odbędzie się w Warszawie. Rekrutacja prowadzona jest przez Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5.
  Termin rekrutacji: 15.10.-30.11.2018 r.

  Informacje dotyczące przedmiotowego egzaminu można uzyskać pod nr tel. 22 546 31 02.
  Zgłoszenia na egzamin należy kierować na adres e-mail: konferencje@coi.pl
  W załączeniu formularz zgłoszenia na egzamin.

  Oświadczenie Załącznik_nr_1_do_szkolenia_w_zakresie_pobierania_badań_cytologicznych_dla_położnych

  Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa_w_szkoleniu_w_zakresie_pobierania_badań_cytologicznych_dla_położnych

  Formularz_zgłoszeniowy_uczestnictwa_w_egzaminie_centralnym_dla_położnych

  Formularz zgłoszeniowy_uczestnictwa_w_szkoleniu_dla_diagnostów_laboratoryjnych

  Formularz zgłoszeniowy_uczestnictwa_w_kursie_-_warsztatach_w_zakresie_prawidłowego_pobierania_badań_cytologicznych_dla_położnych