centralny egzamin dla położnych

W ramach umowy zawartej pomiędzy Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie a Ministrem Zdrowia na realizację zadania pn. „Koordynacja i monitorowanie jakości profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy” stanowiącego część Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Czytaj dalej

Szkolenia dla personelu świadczeniodawców

Szkolenia dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy

W ramach umowy zawartej pomiędzy Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie a Ministrem Zdrowia na realizację zadania pn. „Koordynacja i monitorowanie jakości profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy” stanowiącego część Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, Centrum Onkologii zobligowane jest do przeprowadzenia szkoleń dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy.

Czytaj dalej

Szkolenia dla personelu świadczeniodawców

Szkolenia dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka piersi

W ramach umowy zawartej pomiędzy Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie a Ministrem Zdrowia na realizację zadania pn. „Koordynacja i monitorowanie jakości profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy” stanowiącego część Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, Centrum Onkologii zobligowane jest do przeprowadzenia szkoleń dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka piersi.

Czytaj dalej

Przetarg

Przetarg – kontrola jakości

Przetarg na usługę przeprowadzenia kontroli jakości badań cytologicznych i mammograficznych wykonywanych w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy i Programu profilaktyki raka piersi w trybie przetargu nieograniczonego.

Czytaj dalej

Audyt kliniczny zdjęć mammograficznych

Audyt kliniczny zdjęć mammograficznych

Centralny Ośrodek Koordynujący informuje, że w 2017 roku planuje przeprowadzić audyt kliniczny zdjęć mammograficznych 100% świadczeniodawców wykonujących badania mammograficzne na podstawie umowy na realizację Programu profilaktyki raka piersi. Informacja o rozpoczęciu procedury audytu wraz z zasadami audytu zostanie w najbliższym terminie przekazana na piśmie świadczeniodawcom programu.

Czytaj dalej