Szkolenia

Szanowni Państwo, więcej informacji o szkoleniach dla personelu realizującego Program Profilaktyki Raka Piersi i Szyjki Macicy wkrótce.

Bezpłatne szczepienia przeciw HPV dla dzieci w wieku 12 i 13 lat

Realizując założenia i cele Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030 w dniu 27 maja br. ruszył powszechny program szczepień przeciw HPV.

Jest on uzupełnieniem bezpłatnego programu szczepień ochronnych dla dzieci i młodzieży.

HPV (Human Papilloma Virus) to nazwa ludzkiego wirusa brodawczaka. HPV odpowiada za zachorowania na raka szyjki macicy, a także inne choroby nowotworowe.

Szczepienia skierowane są dla dzieci w wieku 12 i 13 lat (urodzonych od 1 stycznia 2010 r. do ukończenia 14. roku życia).

Szczepienia podawane są w dwóch dawkach a odstęp między dawkami wynosi od 6 do 12 miesięcy.

Szczepienie może uchronić przed zakażeniem HPV i jest najskuteczniejsze, jeśli nastąpi przed potencjalnym narażeniem na zakażenie HPV, do którego dochodzi głównie drogą kontaktów seksualnych.

Więcej informacji o szczepieniu na http://www.gov.pl/hpv

Materiały informacyjne

Opinia Centralnego Ośrodka Koordynującego

Opinia Centralnego Ośrodka Koordynującego ws. koincydencji czasowej wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego w postaci powiększonych węzłów chłonnych, po szczepieniu przeciwko Covid-19 z diagnostyką i leczeniem nowotworu piersi.

W obecnie obowiązujących wytycznych dot. kwalifikacji do udziału w badaniach profilaktycznych, szczepienie przeciwko Covid-19 nie stanowi przeciwwskazania do badania mammograficznego (w tym do profilaktycznej mammografii). Aby zminimalizować błędy diagnostyczne związane z interpretacją obrazów mammograficznych w grupie pacjentek, które w krótkim czasie przed wykonaniem mammografii  przyjęły szczepienie przeciwko Covid-19, rekomendujemy, aby informacja o tym fakcie była pozyskiwana już na etapie zapisu na badanie, np. w Ankiecie dla kobiet objętych populacyjnym programem wczesnego wykrywania raka piersi. Takie działanie umożliwi odpowiednie dobranie terminu profilaktycznej mammografii oraz wykluczy problemy związane z brakiem możliwości jednoznacznej interpretacji wyniku badania. Ponadto, sugerujemy zaplanowanie badań przesiewowych w ramach profilaktyki raka piersi, przed pierwszą dawką szczepionki przeciwko Covid-19 lub 4-6 tygodni po drugiej/kolejnej dawce szczepionki. Powiększenie węzłów chłonnych po szczepieniu może utrzymywać przez wiele tygodni, dlatego zalecamy nie odwlekać badań profilaktycznych zbyt długo.            

Konferencja EUROGIN 2023

W dniach 8-11 lutego w Bilbao w Hiszpanii odbyła się coroczna, międzynarodowa konferencja dotycząca najnowszych osiągnięć w dziedzinie skriningu raka szyjki macicy. Zespół Centralnego Ośrodka Koordynującego reprezentował Kierownik COK- Pan dr hab. n. med Andrzej Nowakowski, prof. NIO oraz p. Aneta Szczęsna i p. Julia Jankun.

Na konferencjI został zaprezentowany abstrakt pt. „On-line certification platform for colposcopists engaged in cervical cancer screening programme in Poland”. Abstrakt stanowi podsumowanie jednego z działań Narodowej Strategii Onkologicznej realizowanego przez Nasz Zespół.

Podczas konferencji poruszano tematy m.in. algorytmów postępowania w skirningu raka szyjki macicy na całym świecie ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki molekularnej wirusa brodawczaka ludzkiego HPV oraz self-samplingu (samodzielne pobranie materiału z szyjki macicy przez kobietę). Zwracano również uwagę na konieczność prowadzenia kontroli jakości zarówno, w diagnostyce HPV, jak i w badaniach kolposkopowych.

Kolejna edycja konferencji odbędzie się w Sztokholmie w dniach 13-15 marca 2024 r.

Zapraszamy do lektury abstraktu 🙂

Plakat EUROGIN 2023

Szkolenia dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy

W ramach umowy zawartej pomiędzy Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowym Instytutem Badawczym a Ministrem Zdrowia na realizację zadania pn. „Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych” stanowiącego część Narodowej Strategii Onkologicznej.

W ramach realizacji punktu umowy pn. ”Szkolenia dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy” Centralny Ośrodek Koordynujący zobowiązany jest do przeprowadzenia centralnego egzaminu dla położnych.

Terminy egzaminu:

 • 17.02.2023 r.

Egzamin odbywają się w Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej- Curie – Państwowym Instytucie Badawczym, ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa, w budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów.

Wymagania niezbędne do przystąpienia do egzaminu:

 • Dyplom położnej i aktualne prawo wykonywania zawodu położonej;
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce realizującej Program profilaktyki raka szyjki macicy lub
 • Pisemna deklaracja o chęci podjęcia pracy w placówce realizującej Program profilaktyki raka szyjki macicy

Potwierdzone pisemnie wg wzoru (załącznik nr 1):

 • Odbycia stażu w Poradni Ginekologiczno-Położniczej posiadającej kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie Programu profilaktyki raka szyjki macicy – czas trwania stażu jest ustalany indywidualnie, tak by umożliwić nabycie praktycznych umiejętności w zakresie samodzielnego pobierania rozmazów cytologicznych przez położną;
 • Samodzielnego pobrania 30 rozmazów cytologicznych pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie ginekologii i położnictwa lub położnej posiadającej certyfikat COK/WOK w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych;
 • Odbycia przeszkolenia z obsługi Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP) w zakresie rejestracji, zatwierdzania, wyszukiwania badań i niezbędnej obsługi w zakresie etapu podstawowego programu;

Rekrutacja odbędzie się w terminie od 20.01 do 15.02.2023 r.

Zgłoszenia na egzamin należy przesyłać na adres mail:cokszkolenia@pib-nio.pl

Wszelkich informacji dot. egzaminu udziela Pani Jolanta Walczak dostępna pod nr tel. 22 546 31 02.

Formularz na egzamin – położne

Oświadczenie_2023

PILOTAŻ BADAŃ HPV-DNA

Szanowne Panie,

dziękujemy za udział w Pilotażu badań HPV-DNA. Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do I etapu projektu dobiegła końca.

Wszystkie Uczestniczki Pilotażu z dodatnim wynikiem badania molekularnego w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (HPV HR) zostaną objęte opieką na etapie dalszej diagnostyki wynikającej z algorytmu Pilotażu.

 

PILOTAŻ BADAŃ HPV-DNA

Szanowne Panie,

informujemy, że w placówkach:

 • Puls Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Aleje Jana Pawła II 19, 22-400, Zamość),
 • Niepubliczny zakład Opieki Zdrowotnej MED-SPEC (ul. Jana Kilińskiego 4, 22-400 Zamość),
 • Świętokrzyskie Centrum Onkologii (ul. Artwińskiego 3, 25-735 Kielce),
 • Centrum Medyczne Femina Kapuśniak Waleczek Spółka Jawna (ul. Kłodnicka 23, 40-703, Katowice),
 • Mazowiecki Szpital Wojewódzki (ul. Poniatowskiego 26, 08-110, Siedlce),
 • „Szpital w Szczecinku” (ul. Kościuszki 38, 78-400, Szczecinek),
 • „MULTIMED” ZOZ Ginekologiczno-Położniczy (wszystkie lokalizacje),
 • województwo śląskie (WSZYSTKIE LOKALIZACJE),
 • Centrum Medyczno-Diagnostyczne (WSZYSTKIE LOKALIZACJE).

ZOSTAŁY WYCZERPANE LIMITY BADAŃ.

Prosimy o kontakt z pozostałymi placówkami.

Dziękujemy za zainteresowanie udziałem w Pilotażu.

PILOTAŻ BADAŃ HPV-DNA

Szanowne Panie,

uprzejmie przypominamy, że jeśli zdecyduje się Pani na udział w Pilotażu zostanie Pani  losowo przydzielona  do jednej z dwóch grup:

 • grupa, w której zostanie wykonana CYTOLOGIA,
 • grupa, w której wykonany TEST HPV HR.

KONTROLA JAKOŚCI PRZESIEWOWYCH BADAŃ CYTOLOGICZNYCH – ETAP PODSTAWOWY PPRSM

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że upływa termin kontroli jakości przesiewowych badań cytologicznych wykonywanych przez świadczeniodawców realizujących etap podstawowy Programu profilaktyki raka szyjki macicy (PPRSM).

Zgodnie z zasadami kontroli – zaakceptowanymi przez Ministra Zdrowia – Świadczeniodawca jest zobligowany do uzupełnienia danymi protokołu (w części wskazanej przez COK) w aplikacji oraz przesłania załączników nr 5 i nr 6 w terminie do  dnia 16.09.2022 r.

Wyniki kontroli, która stanowi narzędzie nadzoru nad świadczeniodawcami realizującymi Program profilaktyki raka szyjki macicy, będą wykorzystywane do bieżącego zarządzania realizatorami działań, w tym mogą być podstawą do rozwiązywania wieloletnich umów.

kontakt: kontrolacytologia@pib-nio.pl lub nr tel. 22 546 31 03

Dla świadczeniodawców etapu podstawowego:

http://pib-nio.pl/pliki/vpn.zip – strona z której można pobrać program FortiClient VPN

http://192.168.60.100:8080/kontrolecyto/web/   – strona z protokołami do wypełnienia (etap podstawowy)