Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem realizacji zadania pn. ,,Monitorowanie kobiet z nieprawidłowym wynikiem badania profilaktycznegow ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy oraz Programu Profilaktyki Raka Piersi w 2021 roku.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładkach: