Bezpłatne szczepienia przeciw HPV dla dzieci w wieku 12 i 13 lat

Realizując założenia i cele Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030 w dniu 27 maja br. ruszył powszechny program szczepień przeciw HPV.

Jest on uzupełnieniem bezpłatnego programu szczepień ochronnych dla dzieci i młodzieży.

HPV (Human Papilloma Virus) to nazwa ludzkiego wirusa brodawczaka. HPV odpowiada za zachorowania na raka szyjki macicy, a także inne choroby nowotworowe.

Szczepienia skierowane są dla dzieci w wieku 12 i 13 lat (urodzonych od 1 stycznia 2010 r. do ukończenia 14. roku życia).

Szczepienia podawane są w dwóch dawkach a odstęp między dawkami wynosi od 6 do 12 miesięcy.

Szczepienie może uchronić przed zakażeniem HPV i jest najskuteczniejsze, jeśli nastąpi przed potencjalnym narażeniem na zakażenie HPV, do którego dochodzi głównie drogą kontaktów seksualnych.

Więcej informacji o szczepieniu na http://www.gov.pl/hpv

Materiały informacyjne

stopnień alarmowy CHRLIE-CRP – blokada platformy certyfikującej

Szanowni Państwo,

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie przedłużające obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju.

Stopień alarmowy CHARLIE-CRP wprowadza się w przypadku zagrożenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym na systemy teleinformatyczne organów administracji publicznej (CRP – Cyberprzestrzeń Rzeczypospolitej Polskiej).

W związku z powyższym platforma do certyfikacji lekarzy kolposkopistów dostępna pod adresem: www.kolposkopia.coi.pl została zablokowana do odwołania.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy, będziemy na bieżąco informować o zmianach.

Monitorowanie kobiet z nieprawidłowym wynikiem badania profilaktycznego – podsumowanie 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem realizacji zadania pn. ,,Monitorowanie kobiet z nieprawidłowym wynikiem badania profilaktycznegow ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy oraz Programu Profilaktyki Raka Piersi w 2021 roku.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładkach:

Szkolenie dla położnych w zakresie pobierania badań cytologicznych i funkcjonowania Programu profilaktyki raka szyjki macicy

W ramach programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna”, zadania pn. „ Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych” prowadzone będą szkolenie dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy:

SZKOLENIE DLA POŁOŻNYCH W ZAKRESIE POBIERANIA BADAŃ CYTOLOGICZNYCH I FUNKCJONOWANIA PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY W POLSCE

Wymagania:

Wymagania niezbędne do uczestnictwa w kursie:

  • Dyplom położnej i aktualne prawo wykonywania zawodu położonej;
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce realizującej Program profilaktyki raka szyjki macicy lub
  • Pisemna deklaracja o chęci podjęcia pracy w placówce realizującej Program profilaktyki raka szyjki macicy

Potwierdzone pisemnie wg wzoru (załącznik nr 1):

  • Odbycia stażu w Poradni Ginekologiczno-Położniczej posiadającej kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie Programu profilaktyki raka szyjki macicy – czas trwania stażu jest ustalany indywidualnie, tak by umożliwić nabycie praktycznych umiejętności w zakresie samodzielnego pobierania rozmazów cytologicznych przez położną;
  • Samodzielnego pobrania 30 rozmazów cytologicznych pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie ginekologii i położnictwa lub położnej posiadającej certyfikat COK/WOK w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych;
  • Odbycia przeszkolenia z obsługi Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP) w zakresie rejestracji, zatwierdzania, wyszukiwania badań i niezbędnej obsługi w zakresie etapu podstawowego programu;

Czas trwania kursu: 1 dzień

Terminy szkoleń- część teoretyczna: 

  • 29.10.2020 r
  • 5.11.2020 r

Szkolenie – część teoretyczna odbędzie się w formie on-line. Część praktyczna szkolenia (4 h) będzie odbywała się w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskie-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Obydwie części szkolenia są obowiązkowe.
Termin rekrutacji: 11.08-16.10.2020 r. Zgłoszenia należy przesłać na adres:cokszkolenia@coi.pl

Formularz położne-szkolenie

Oświadczenie_2020

Szkolenia są bezpłatne.

Bieżące monitorowanie losów kobiet, u których w trakcie badań profilaktycznych wykryto nieprawidłowości

Wszystkie kobiety, u których w ramach realizacji badań profilaktycznych wykryte zostaną nieprawidłowości powinny być otoczone troską i nadzorem ze strony zarówno świadczeniodawcy realizującego badania, jak i Centralnego Ośrodka Koordynującego (COK).

Jeżeli kobieta po 3 miesiącach od uzyskania wyniku badania profilaktycznego wskazującego na konieczność wykonania dalszej diagnostyki nie wykonała żadnych badań otrzyma z COK list monitujący.

W liście zostanie wskazany telefon i adres e-mail pracowników COK oraz ankieta do wypełnienia.

Bardzo prosimy wszystkie Panie, które otrzymały listy monitujące o kontakt z COK podczas którego nasi pracownicy wskażą dane placówek realizujących etap pogłębionej diagnostyki.

Centralny Ośrodek Koordynujący

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej –Curie

Państwowy Instytut Badawczy

ul. W. K. Roentgena 5

02-781 Warszawa

e-mail: cokmonitorowanie@coi.pl

Tel 22 546 29 64; fax. 22 546 30 21

Pismo do pacjentek

klauzula informacyjna

SZKOLENIE DLA LEKARZY RADIOLOGÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – „MAMMOGRAFIA SKRININGOWA”

Informujemy, iż w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych prowadzone będzie szkolenie dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka piersi:

SZKOLENIE DLA LEKARZY RADIOLOGÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – „MAMMOGRAFIA SKRININGOWA”
termin szkolenia: 29.11.2019 r.
Szkolenie odbędzie się w Centrum Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie, budynek Centrum Profilaktyki Nowotworów w Warszawie, ul. Roentgena 5.
Termin rekrutacji: 30.10-15.11.2019 r. – BRAK MIEJSC

Zgłoszenia na szkolenia należy kierować na adres e-mail:cokszkolenia@coi.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, w procesie rekrutacji obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń.

Informacje dotyczące przedmiotowych szkoleń można uzyskać pod nr tel. 22 546 31 02

FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY – radiolodzy