Wszystkie kobiety, u których w ramach realizacji badań profilaktycznych wykryte zostaną nieprawidłowości powinny być otoczone troską i nadzorem ze strony zarówno świadczeniodawcy realizującego badania, jak i Centralnego Ośrodka Koordynującego (COK).

Jeżeli kobieta po 3 miesiącach od uzyskania wyniku badania profilaktycznego wskazującego na konieczność wykonania dalszej diagnostyki nie wykonała żadnych badań otrzyma z COK list monitujący.

W liście zostanie wskazany telefon i adres e-mail pracowników COK oraz ankieta do wypełnienia.

Bardzo prosimy wszystkie Panie, które otrzymały listy monitujące o kontakt z COK podczas którego nasi pracownicy wskażą dane placówek realizujących etap pogłębionej diagnostyki.

Centralny Ośrodek Koordynujący

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej –Curie

Państwowy Instytut Badawczy

ul. W. K. Roentgena 5

02-781 Warszawa

e-mail: cokmonitorowanie@coi.pl

Tel 22 546 29 64; fax. 22 546 30 21

Pismo do pacjentek

klauzula informacyjna