Stopień alarmowy CHARLIE-CRP na terenie Polski – blokada platformy certyfikującej

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 21 lutego 2022 roku Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem Nr 40 wprowadził trzeci stopnień alarmowy CHRLIE-CRP na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stopień alarmowy CHARLIE-CRP wprowadza się w przypadku zagrożenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym na systemy teleinformatyczne organów administracji publicznej (CRP – Cyberprzestrzeń Rzeczypospolitej Polskiej).

W związku z powyższym platforma do certyfikacji lekarzy kolposkopistów dostępna pod adresem: www.kolposkopia.coi.pl została zablokowana od dnia 23 lutego 2022 r. do dnia 15 marca 2022 r.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i zapraszamy serdecznie do wznowienia kursu
od dnia 16 marca 2022r.

Szkolenie dla diagnostów laboratoryjnych pracujących w PPRSM

W ramach Narodowej Strategii Onkologicznej , zadania pn. „Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych” prowadzone będzie szkolenie dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy:

Szkolenie przeznaczone jest dla diagnostów laboratoryjnych pracujących w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy – kurs dla zaawansowanych. Szkolenie m.in. będzie miało charakter warsztatowy: powtórna ocena preparatów fałszywie ujemnych (pacjentki z wynikiem ujemnym, u których w ciągu 42 miesięcy zdiagnozowano raka) – przy mikroskopach wielostanowiskowych.

Wymagania niezbędne do uczestnictwa w kursie:

– Zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce realizującej Program profilaktyki raka szyjki macicy oraz doświadczenie w ocenie preparatów cytologicznych w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy min. 3 lata

Czas trwania kursu: 2 dni

Terminy szkoleń:

– 21-22.10.2021 r.

– 25-26.10.2021 r.

– 4-5.11.2021 r.

– 8-9.11.2021 r,

– 15-16.11.2021 r.

– 18-19.11.2021 r.

– 25-26.11.2020 r.

– 29-30.11.2021 r.

Termin rekrutacji 4.05 – 10.11.2021 r.

Miejsce szkolenia: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa.

Szkolenie jest bezpłatne.

Dodatkowe informacje: Jolanta Walczak tel./fax: 22 546 31 02

Centralny egzamin dla położnych

W ramach umowy zawartej pomiędzy Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowym Instytutem Badawczym a Ministrem Zdrowia na realizację zadania pn. „Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych” stanowiącego część Narodowej Strategii Onkologicznej.

W ramach realizacji punktu umowy pn. ”Szkolenia dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy” Centralny Ośrodek Koordynujący zobowiązany jest do przeprowadzenia centralnego egzaminu dla położnych.

Terminy egzaminu:

 • 3.12.2021 r.

Egzamin odbywają się w Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej- Curie – Państwowym Instytucie Badawczym, ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa, w budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów.

Wymagania niezbędne do przystąpienia do egzaminu:

 • Dyplom położnej i aktualne prawo wykonywania zawodu położonej;
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce realizującej Program profilaktyki raka szyjki macicy lub
 • Pisemna deklaracja o chęci podjęcia pracy w placówce realizującej Program profilaktyki raka szyjki macicy

Potwierdzone pisemnie wg wzoru (załącznik nr 1):

 • Odbycia stażu w Poradni Ginekologiczno-Położniczej posiadającej kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie Programu profilaktyki raka szyjki macicy – czas trwania stażu jest ustalany indywidualnie, tak by umożliwić nabycie praktycznych umiejętności w zakresie samodzielnego pobierania rozmazów cytologicznych przez położną;
 • Samodzielnego pobrania 30 rozmazów cytologicznych pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie ginekologii i położnictwa lub położnej posiadającej certyfikat COK/WOK w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych;
 • Odbycia przeszkolenia z obsługi Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP) w zakresie rejestracji, zatwierdzania, wyszukiwania badań i niezbędnej obsługi w zakresie etapu podstawowego programu;

Rekrutacja odbędzie się w terminie od 1.10 do 16.11.2021 r.

Zgłoszenia na egzamin należy przesyłać na adres mail:cokszkolenia@pib-nio.pl

Wszelkich informacji dot. egzaminu udziela Pani Jolanta Walczak dostępna pod nr tel. 22 546 31 02.

Szkolenie dla położnych w zakresie pobierania badań cytologicznych i funkcjonowania programu profilaktyki raka szyjki macicy w polsce

W ramach programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna”, zadania pn. „ Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych” prowadzone będą szkolenie dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy:

SZKOLENIE DLA POŁOŻNYCH W ZAKRESIE POBIERANIA BADAŃ CYTOLOGICZNYCH I FUNKCJONOWANIA PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY W POLSCE

Wymagania:

Wymagania niezbędne do uczestnictwa w kursie:

 • Dyplom położnej i aktualne prawo wykonywania zawodu położonej;
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce realizującej Program profilaktyki raka szyjki macicy lub
 • Pisemna deklaracja o chęci podjęcia pracy w placówce realizującej Program profilaktyki raka szyjki macicy

Potwierdzone pisemnie wg wzoru (załącznik nr 1):

 • Odbycia stażu w Poradni Ginekologiczno-Położniczej posiadającej kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie Programu profilaktyki raka szyjki macicy – czas trwania stażu jest ustalany indywidualnie, tak by umożliwić nabycie praktycznych umiejętności w zakresie samodzielnego pobierania rozmazów cytologicznych przez położną;
 • Samodzielnego pobrania 30 rozmazów cytologicznych pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie ginekologii i położnictwa lub położnej posiadającej certyfikat COK/WOK w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych;
 • Odbycia przeszkolenia z obsługi Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP) w zakresie rejestracji, zatwierdzania, wyszukiwania badań i niezbędnej obsługi w zakresie etapu podstawowego programu;

Czas trwania kursu: 1 dzień

Terminy szkoleń- część teoretyczna: 

 • 09.09.2021 r. – brak wolnych miejsc,
 • 28.10.2021 r. – brak wolnych miejsc,
 • 25.11.2021 r. – brak wolnych miejsc.

Szkolenie – część teoretyczna odbędzie się w formie on-line. Część praktyczna szkolenia (4 h) będzie odbywała się w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskie-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Obydwie części szkolenia są obowiązkowe.
Termin rekrutacji: 4.05-10.11.2021 r. Zgłoszenia należy przesłać na adres: cokszkolenia@pib-nio.pl

Szkolenia są bezpłatne.

Wszelkich informacji dot. szkoleń udziela Pani Jolanta Walczak tel. 22 546 31 02.

Szkolenia dla techników elektroradiologii

W ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, zadania pn. „Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych”  prowadzone będzie szkolenie dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka piersi:

– szkolenie dla techników elektroradiologii w zakresie kontroli jakości w mammografii cyfrowej i ucyfrowionej:

Terminy szkoleń:

 • 28-29.05.2021 r. – brak wolnych miejsc,
 • 10-11.06.2021 r.- brak wolnych miejsc,
 • 16-17.06.2021 r.- brak wolnych miejsc,
 • 10-11.09.2021 r.- brak wolnych miejsc,
 • 17-18.09.2021 r.- brak wolnych miejsc,
 • 22-23.10.2021 r.- brak wolnych miejsc,
 • 19-20.11.2021 r.- brak wolnych miejsc.

Szkolenie odbędzie się w formie on-line.
Termin rekrutacji: 28.04 do 2.11.2021 r. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: cokszkolenia@pib-nio.pl

Szkolenie jest bezpłatne.


– szkolenie dla techników elektroradiologii z zakresu prawidłowego ułożenia mammograficznego:

Terminy szkoleń:

25. 05.2021 r.- brak wolnych miejsc,

26.05.2021 r.- brak wolnych miejsc,

27.05.2021 r.- brak wolnych miejsc,

8.06.2021 r.- brak wolnych miejsc,

9.06.2021 r.- brak wolnych miejsc,

15.06.2021 r..- brak wolnych miejsc,

22.06.2021 r.- brak wolnych miejsc,

23.06.2021 r.- brak wolnych miejsc,

24.06.2021 r.- brak wolnych miejsc,

29.06.2021 r.- brak wolnych miejsc,

1.07.2021 r.- brak wolnych miejsc,

7.07.2021 r.- brak wolnych miejsc,

8.07.2021 r.- brak wolnych miejsc,

13.07.2021 r.- brak wolnych miejsc,

15.07.2021 r.- brak wolnych miejsc,

21.07.2021 r.- brak wolnych miejsc,

22.07.2021 r.- brak wolnych miejsc,

27.07.2021 r.- brak wolnych miejsc,

29.07.2021 r.- brak wolnych miejsc,

4.08.2021 r.- brak wolnych miejsc,

5.08.2021 r.- brak wolnych miejsc,

10.08.2021 r.- brak wolnych miejsc,

12.08.2021 r.- brak wolnych miejsc,

18.08.2021 r.- brak wolnych miejsc,

19.08.2021 r.- brak wolnych miejsc,

24.08.2021 r.- brak wolnych miejsc,

26.08.2021 r.- brak wolnych miejsc,

2.09.2021 r.- brak wolnych miejsc,

7.09.2021 r.- brak wolnych miejsc,

8.09.2021 r.- brak wolnych miejsc,

14.09.2021 r.- brak wolnych miejsc,

15.09.2021 r.- brak wolnych miejsc,

21.09.2021 r.- brak wolnych miejsc,

22.09.2021 r.- brak wolnych miejsc,

23.09.2021 r.- brak wolnych miejsc,

28.09.2021 r.- brak wolnych miejsc,

29.09.2021 r.- brak wolnych miejsc,

30.09.2021 r.- brak wolnych miejsc,

5.10.2021 r.- brak wolnych miejsc,

6.10.2021 r.- brak wolnych miejsc,

7.10.2021 r.- brak wolnych miejsc,

12.10.2021 r.- brak wolnych miejsc,

13.10.2021 r.- brak wolnych miejsc,

14.10.2021 r.- brak wolnych miejsc,

19.10.2021 r.- brak wolnych miejsc,

20.10.2021 r.- brak wolnych miejsc,

26.10.2021 r.- brak wolnych miejsc,

27.10.2021 r.- brak wolnych miejsc,

3.11.2021 r.- brak wolnych miejsc,

4.11.2021 r.- brak wolnych miejsc.

Szkolenie odbędzie się w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, ul. Roentgena 5.
Termin rekrutacji: 28.04 do 15.10.2021 r. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: cokszkolenia@pib-nio.pl

Szkolenie jest bezpłatne.

Wszelkich informacji dot. szkoleń udziela Pani Jolanta Walczak tel. 22 546 31 02.

Egzamin dla cytodiagnostów realizujących PPRSM – NOWE TERMINY

W ramach programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna”, zadania pn. „Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych”, Centralny Ośrodek Koordynujący zaprasza do udziału w EGZAMINIE DLA CYTODIAGNOSTÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY.

Egzamin będzie się składał z części praktycznej polegającej na ocenie 20 preparatów cytologicznych, na którą przewidziane są 3 godziny.

Wyniki egzaminu posłużą do tworzenia planowanego na kolejne lata systemu obowiązkowej certyfikacji Cytodiagnostów oceniających preparaty cytologiczne w ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Dlatego też, mamy ogromną nadzieję na owocną współpracę.

Serdecznie zachęcamy do ewaluacji swoich umiejętności w ramach projektu i udziału w egzaminie.

Terminy egzaminów:                                       

 • 24 września
 • 27 września
 • 11 października
 • 15 października
 • 18 października

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

 

Miejsce egzaminu:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa.

 

Wymagania niezbędne do uczestnictwa w egzaminie:

Zatrudnienie w placówce realizującej Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy oraz doświadczenie w ocenie preparatów cytologicznych w ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.

 

Zgłoszenia:

Formularz zgłoszeniowy wypełniony drukowanymi literami oraz opatrzony odręcznym podpisem prosimy kierować na adres e-mail: certyfikacja.cytodiagnostow@pib-nio.pl

 

Cytodiagnostów zainteresowanych udziałem w egzaminie zapraszamy do kontaktu:

mgr Katarzyna Kalinowska

e-mail: certyfikacja.cytodiagnostow@pib-nio.pl

tel.: 606 659 998

CERTYFIKACJA KOLPOSKOPISTÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

W ramach programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna”, zadania pn. „ Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych” prowadzony jest projekt dla lekarzy świadczeniodawców realizujących etap pogłębionej diagnostyki Programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Realizacja projektu posłuży do oceny oraz poprawy umiejętności interpretacji obrazów kolposkopowych i ustalania dalszego postępowania z pacjentkami. Wyniki pilotażu posłużą również do tworzenia planowanej na kolejne lata, ustawicznej certyfikacji kolposkopistów realizujących etap diagnostyki pogłębionej Programu profilaktyki raka szyjki macicy

CERTYFIKACJA CYTODIAGNOSTÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

Zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów Narodową Strategią Onkologiczną na mocy ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o Narodowej Strategii Onkologicznej (Dz. U. 2019 poz. 969) Centralny Ośrodek Koordynujący prowadzi CERTYFIKACJĘ CYTODIAGNOSTÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY.
Procesowi certyfikacji będzie podlegał personel świadczeniodawców Programu profilaktyki raka szyjki macicy realizujących etap diagnostyczny, tj. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. 2018 poz. 188),
• lekarze specjaliści patomorfologii lub anatomii patologicznej,
• diagności laboratoryjni posiadający tytuł specjalisty cytomorfologii medycznej lub posiadający udokumentowane umiejętności i udokumentowane odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu badań cytologicznych

W 2020 r. proces certyfikacji cytodiagnostów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy jest prowadzony w dwóch wariantach:

Wariant I : Egzamin składający się z części praktycznej i teoretycznej

Proces certyfikacji w Polsce wzorowany jest na teście QUATE Aptitude Test, którym posługuje się Europejska Federacja Towarzystw Cytologicznych (EFTC), do której należy Polskie Towarzystwo Cytologii Klinicznej.
Egzamin dla cytodiagnostów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy składa z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.
Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu zawierającego 15 pytań jednokrotnego wyboru. Pytania egzaminacyjne dotyczą podstaw cytodiagnostyki raka szyjki macicy. Rekomendowana przez COK literatura do egzaminu teoretycznego : M. Chosia, W. Domagała „Cytodiagnostyka szyjki macicy. Podręcznik dla cytomorfologów medycznych”.
Egzamin praktyczny opiera się na ocenie 20 preparatów cytologicznych. Wszystkie preparaty egzaminacyjne są wykonane techniką konwencjonalną.

Wariant II : Wysyłka preparatów do wybranych placówek realizujących etap diagnostyczny Programu profilaktyki raka szyjki macicy

Specjalnie przygotowany zestaw 25 preparatów cytologicznych, wybranych przez ekspertów cytomorfologów jest przekazywany do wybranych placówek realizujących etap diagnostyczny Programu profilaktyki raka szyjki macicy.
Wśród przygotowanych preparatów są preparaty nienadające się do oceny, prawidłowe oraz zawierające zmiany śródnabłonkowe o różnym stopniu nieprawidłowości takie jak ASC-US, LSIL, HSIL, oraz rak płaskonabłonkowy. Wszystkie preparaty w zestawie wykonane są techniką konwencjonalną.
Wybrany przez placówkę cytodiagnosta dokonuje ponownej oceny preparatów w czasie 3 dni roboczych. Po tym czasie zestaw preparatów wraz z protokołem oceny przekazany zostaje do Centralnego Ośrodka Koordynującego, gdzie dokonywana jest analizy wyników.

Kontrola i analiza jakości (zgodności) rozpoznań cytologicznych – pilotaż

Celem przeprowadzonego pilotażu było przygotowanie i ewaluacja założeń systemu oceny zgodności rozpoznań cytologicznych na potrzeby oceny jakości i przygotowania podwalin pod system certyfikacji.

Celem realizacji zadania został przygotowany zestaw 50 wyselekcjonowanych przez eksperta cytomorfologa preparatów cytologicznych posiadających weryfikację kliniczną/kolposkopową/histopatologiczną. Wszystkie preparaty miały przyporządkowane potwierdzone rozpoznania wg systemu Bethesda.

Wśród przygotowanych preparatów były preparaty nienadające się do oceny, prawidłowe oraz zawierające zmiany śródnabłonkowe o różnym stopniu nieprawidłowości takie jak ASC-US, LSIL, HSIL, rak płaskonabłonkowy.

Zestaw preparatów z zaślepionymi rozpoznaniami został przekazany do 15 pracowni cytologicznych realizujących etap diagnostyczny programu profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce. Ze względów logistycznych na potrzeby realizacji pilotażu wybrano pracownie rozmieszczone w sąsiedztwie COK: 8 pracowni z województwa mazowieckiego, 4 pracownie z województwa lubelskiego, 2 pracownie z województwa świętokrzyskiego, 1 pracownię z województwa łódzkiego.

Cytodiagności z placówek uczestniczących w realizacji zadania ocenili dostarczone przez COK preparaty, postawili rozpoznanie oraz wydali zalecenia do otrzymanego wyniku badania.

W celu  porównania wyników poszczególnych Poradni z oceną ekspertów COK wyliczono odsetki zgodnych ocen oraz współczynnik kappa (κ) zgodności oceniających według trzech rodzajów kodowań: ogólnego (nie stwierdzono zmian śródnabłonkowych vs stwierdzono zmiany śródnabłonkowe (łączenie wszystkie preparaty dodatnie ≥ ASC-US)  vs rozmaz nie nadaje się do oceny), zagregowanego (nie stwierdzono zmian śródnabłonkowych vs stwierdzono zmiany śródnabłonkowe niskiego stopnia (ASC-US, LSIL)  vs stwierdzono zmiany śródnabłonkowe dużego stopnia lub ich podejrzenie (ASC-H, HSIL) vs rozmaz nie nadaje się do oceny) oraz szczegółowego (ASC-US vs LSIL vs ASC-H vs HSIL vs rak płaskonabłonkowy vs AGC vs nie stwierdzono zmian śródnabłonkowych vs rozmaz nie nadaje się do oceny).

Rodzaj kodowaniaNieważony współczynnik kappa zgodności ocen
średnia wartość (zakres)interpretacja
ogólne0.66 (0.40 – 0.86)istotna zgodność
zagregowane0.58 (0.37 – 0.76)umiarkowana zgodność
szczegółowe0.51 (0.34 – 0.70)umiarkowana zgodność

Analiza przeprowadzona na podstawie danych z pilotażu wskazuje na stosunkowo wysoką zgodność rozpoznań w większości pracowni cytologicznych z rozpoznaniami eksperckimi. W części pracowni zgodność jest jednak na niższym poziomie i wymaga dalszych analiz i podjęcia ew. działań naprawczych. Na podstawie wypracowanych w 2018 roku zasad COK planuje dokonać weryfikacji kolejnych pracowni na rzecz przygotowania ostatecznego systemu ewaluacji jakości i regularnej certyfikacji/recertyfikacji pracowni cytologicznych i cytomorfologów realizujących etap diagnostyczny programu profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce we współpracy ze środowiskiem cytomorfologów i ekspertami w zakresie diagnostyki cytologicznej.